You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Contact Info

Our address:

18 Village Center Dr,
Freehold, NJ

Phone
732-431-5555

Available Positions

Trabajos Disponibles
Công việc có sẵn
사용 가능한 작업
Доступні вакансії
Доступные вакансии

Busy nail salon in Central New Jersey looking for a nail technician. Salary starting at $150 or commission based on experience. Call Tammy for inquiries. 732-996-0578Salón de uñas ocupado en el centro de Nueva Jersey en busca de un técnico de uñas. Salario desde $150 o comisión según experiencia. Llame a Tammy para consultas. 732-996-0578Tiệm làm móng bận rộn ở Trung tâm New Jersey đang tìm thợ làm móng. Lương khởi điểm $ 150 hoặc hoa hồng dựa trên kinh nghiệm. Gọi cho Tammy để được giải đáp thắc mắc. 732-996-0578중부 뉴저지에서 바쁜 네일 살롱에서 네일 기술자를 찾고 있습니다. $150부터 시작하는 급여 또는 경험에 따른 수수료. 문의사항은 Tammy에게 전화주세요. 732-996-0578Зайнятий манікюрний салон у Центральному Нью-Джерсі шукає майстра для нігтів. Зарплата від 150 доларів США або комісія залежно від досвіду. Зателефонуйте Таммі, щоб дізнатися більше. 732-996-0578Mаникюрный салон в центре Нью-Джерси ищет мастера по маникюру. Заработная плата от 150 долларов или комиссионные в зависимости от опыта. Позвоните Тэмми, чтобы узнать подробности. 732-996-0578